SALE

Bundle
Bandai HG 1/144 Darilbalde - 63355 (Model Kit)
RM 69.00 69.0 MYR

SALE

Bundle
Bandai HG 1/144 Gundvolva - 64253 (Model Kit)
RM 59.00 59.0 MYR

SALE

Bundle
Bandai RG 1/144 RX-93 V Gundam - 57842 (Model Kit)
RM 159.00 159.0 MYR

SALE

Bundle
Bandai RG Gaogaigar - 63398 (Model Kit)
RM 199.00 199.0 MYR

SALE

Bundle
Bandai RG 1/144 Zeta Gundam - 61599 (Model Kit)
RM 109.00 109.0 MYR

SALE

Bundle
Bandai Synduality HG Gilbow - 65441 (Model Kit)
RM 149.00 149.0 MYR